Womar s.c.

Dokumentacje i odbiory UDT

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 3lutego 2003 roku zmieniającym rodzaj urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z dniem 18 sierpnia 2003 roku objęte zostają dozorem technicznym. (Dz.U. Nr 28 Poz. 240).

W związku z obowiązkiem rejestracji wózków i innych urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego zdobyliśmy odpowiednie uprawnienia w zakresie konserwacji:
-wózków widłowych jezdniowych ze zmiennym wysięgnikiem (wózki teleskopowe),
-wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych podestów ruchomych wolnobieżnych (zwyżki jezdne).

Oferujemy pomoc w rejestracji w/w maszyn w Urzędzie Dozoru Technicznego począwszy od zgłoszenia wózka do uzyskania przez urządzenie odbioru oraz wpisu do rejestru urządzeń UDT.

Zakres usług obejmuje:
-weryfikację stanu technicznego urządzenia podlegającemu UDT,
-przygotowanie kompletu dokumentacji techniczno-ruchowej zgodnie z wymogami UDT,
-zgłoszenie i odbiór urządzenia w obecności Inspektora UDT,
-prowadzenie Dziennika Konserwacji maszyny,
-wykonywanie konserwacji maszyny przez uprawnionego konserwatora UDT. 

Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom:
Oferujemy reprezentowanie Państwa firmy w czynnościach związanych z rejestracją urządzenia przed Urzędem Dozoru Technicznego

 

Istnieje możliwość podpisania umowy konserwacyjnej na bardzo dobrych warunkach. Wszystkie  przeglądy konserwatorskie są wykonywane przez serwisantów z odpowiednimi uprawnieniami wydanymi przez  Urząd Dozoru Technicznego.

Posiadamy również uprawnienia SEP-owskie potrzebne do przeprowadzenia badania pomiaru rezystancji instalacji elektrycznej.